غفلت کرده ای مادر


غفلت کرده‌ای مادر !
 تو فراموش کردن را
به من نیاموختی
مرا دریاب مادر !
خالی‌ِ لحظه‌هایِ من پر از اندوهی ژرف است
که مرا به نبودن نزدیک و نزدیک تر می‌کند
مادر !
از ضربانِ قلبِ من بگیر این غمِ کشنده را
من آرام آرام می‌میرم

/ 3 نظر / 27 بازدید

[ناراحت]